Kontrolní hlášení DPH - Daňové aktuality - Vedení účetnictví Žďár nad Sázavou - daňová evidence, daně, mzdová agenda, výkazy Intrastat - Ing. Aleš BlahaKontakt

Ing. Aleš Blaha
Bc. Hana Blahová

Dolní 165/1 (budova České pojišťovny)
591 01  Žďár nad Sázavou

Pondělí: 7-16 hod, ostatní dny po domluvě

Pobočka:
Vídeňská 150/121
619 00 Brno

Úterý: 8-16 hod, ostatní dny po domluvě

Tel:     + 420 603 444 565 
Email: info@ucetnictvi-blaha.cz

Portál POHODA - vždy aktuální zákony

25. 11. 2015

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Cílem těchto webových stránek je poskytnout široké veřejnosti informace nezbytné pro správné vyplnění a podání kontrolního hlášení. Pro informační účely byl připraven i vzor formuláře kontrolního hlášení a předběžná informace k jeho vyplnění, které jsou k dispozici v části Soubory ke stažení. Zveřejněné informace a vzory dokumentů budou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace, příklady a odpovědi na nejčastější dotazy.

Základní informace

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů...

DALŠÍ INFORMACE

Kdo podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně...

DALŠÍ INFORMACE

Kdy?

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání...

DALŠÍ INFORMACE

Forma podání a náležitosti

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře...

DALŠÍ INFORMACE

Struktura pro podání kontrolního hlášení (xml)

Zde naleznete popis předepsané XML strunktury pro podání kontrolního hlášení.

DALŠÍ INFORMACE

Sankce

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo...

DALŠÍ INFORMACE

Soubory ke stažení

Formulář, předběžné informace k vyplnění kontrolního hlášení a právní rámec.

DALŠÍ INFORMACE

Dotazy, odpovědi a kontakty

Zde najdete předpokládané dotazy ke kontrolnímu hlášení včetně odpovědí.

DALŠÍ INFORMACE

VAT Control Statement: Summary

Information on key aspects of the VAT Control Statement. All documents concerning the VAT Control Statement are available only in CZ language.

 
 

<< Zpět